Music

Download Mp3: Ogene ndi Igbo (Omenife) by Ejike Nwamba

Views

Omenife is one of the hottest egwu ogene released by Ejike Nwamba in his Ogene ndi Igbo Series.

Download and Enjoy

Download Mp3: Aguu bu Isi Oya by Ayaka Ozubulu

Leave a Reply