FeaturedMusic

Download Mp3: Aja Welewele by Ejike Nwamba

Views

Aja Welewele is one of the hottest egwu ogene released by Ejike Nwamba in his Ogene ndi Igbo Series.

Play & Download

Download Mp3: Ogene ndi Igbo (Omenife) by Ejike Nwamba

Leave a Reply